Dokumenty a formuláře Volné byty Spolupráce Výběrová řízení Nebytové prostory Kontakty Bytová komise Hospodářská správa města Bruntál
© Hospodářská správa města Bruntál 2015 - 2020

Dokumenty a formuláře, rozpočet

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace: Novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele. Rozpočet: https://www.mubruntal.cz/rozpocty-prispevkovych-organizaci/ds-45152/p1=82113 Střednědobý výhled: https://www.mubruntal.cz/strednedobe-vyhledy-prispevkovych-organizaci/ds-45153/p1=82113
Dokumenty a formuláře