Dokumenty a formuláře Volné byty Spolupráce Výběrová řízení Nebytové prostory Kontakty Bytová komise Hospodářská správa města Bruntál
© Hospodářská správa města Bruntál 2015 - 2020

Bytová komise

Bytová komise Hospodářské správy města Bruntál je poradním orgánem pro rozhodování ve věcech hospodaření s bytovým fondem. Komise je pětičlenná a její členové jsou jmenováni ředitelem organizace. Členové komise: Ing. Alena Baráthová - předseda (zastupitelka města) Ing. Hana Šutovská (místostarostka) Mgr. Pavla Sohrová (vedoucí oddělení sociálních služeb MěÚ Bruntál) Ing. Eva Mazouchová (vedoucí správního odboru MěÚ Bruntál) p. Vladimír Jedlička (zastupitel města) zapisovatelkou komise je p.Jana Komárková. Komise se schází na pravidelných jednáních s četností tří týdnů a řeší veškeré náležitosti týkající se bytové agendy, zejména přidělování bytů, jejich výměny, podnájmy, žádosti o různé výjimky z pravidel.
Bytová komise