Hospodářská správa města Bruntál je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Bruntál, zabývající se správou domů a nemovistostí jak pro svého zřizovatele, tak i pro jiné subjekty (společenství vlastníků, bytová družstva apod.). V současné době spravujeme téměř 1800 bytů a více než 100 nebytových prostor ve městě Bruntál a to jak ve vlastnictví obce, tak i ve vlastnictví soukromých subjektů. Organizace provádí opravy a údržbu bytového fondu v souladu s platnými právními předpisy - § 2235 a dále, Občanského zákoníku a nařízení vlády č. 308/2015 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, který v § 2257 uvádí, že nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Běžnou údržbou se rozumí “udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení, které se provádí obvykle při delším užívání. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně krytin, obkladů stěn a čištění zanesených vodovodních odpadů až ke svislým rozvodům.” Za drobné opravy se považují například opravy podlahových krytin, částí dveří a oken, výměny zámků, opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálu televizního vysílání, dále pak opravy a výměny bytových měřidel pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. Do výčtu patří také opravy vodovodních baterií, sprch, ohřívačů vody, umyvadel, van, dřezů, atd.. Nájemce hradí drobné opravy podle věcného vymezení (opravy konkrétně vyjmenované v § 4) a u ostatních oprav neuvedených v § 4 do výše nákladů 1.000,- Kč na jednu opravu (§ 5). Důležitým ustanovením je finanční limit, který je stanoven maximální částkou 100,- Kč/m2 podlahové plochy za kalendářní rok (§ 6).  Opravy a údržba nebytových prostor je prováděna v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou. Náklady na údržbu a opravy nebytové jednotky, jejichž potřeba vznikla běžným užíváním, revize energetických rozvodných sítí, servis a opravy vestavěného zařízení nebytové jednotky hradí nájemce. Nájemce je povinen dodržovat ustanovení obecně závazných požárních a bezpečnostních předpisů a nese náklady spojené s jejich dodržováním. Provádění stavebních úprav nebo jiných podstatných změn v bytě nebo v nebytovém prostoru jsou přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele, a to i v případě, že si je nájemce provádí na svůj náklad.
Hospodářská správa města Bruntál
© Hospodářská správa města Bruntál 2015 - 2020
Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková org. Požárníků 130/10 792 01  Bruntál IČ 711 97 818 DIČ CZ71197818 ID DS: mnikkkd e-mail: hsmb@hsmb.cz
Příspěvková organizace
Dokumenty a formuláře Volné byty Spolupráce Výběrová řízení Nebytové prostory Kontakty Bytová komise
Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu Pověřenec pro ochranu osobních údajů Informace k ochraně osobních údajů Úřední hodiny: Pondělí 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 Středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 Pokladní hodiny do 16.00 hod.
Vzhledem k aktuální situaci žádáme nájemníky aby zvážili nezbytnost návštěvy naší organizace, když většinu požadavků lze řešit telefonicky, písemně či e-mailem. Děkujeme za pochopení. ------------------------------------------------------ Bylo vyhlášeno nové nabídkové řízení na pronájem bytu s dispozicí 2+1. Více informací ZDE.
TOPlist